Stadsbos013

Gebiedsmarketing stadspark Stadsbos013

Tilburg werkt aan haar toekomst en willen een duurzame stad zijn. Een van de opgave van het programma “Duurzame stad” is om de stadsregionale parken aantrekkelijker te maken. Stadsbos013 is er hier een van. Het Stadsbos013 vormt een schakel tussen het zuidwesten van de stad, het buitengebied en belangrijke natuurgebieden in de regio Hart van Brabant, zoals De Regte Heide & Riels Laag (Natura 2000-gebied). Het vergroten van de gebruiks- en belevingswaarde heeft prioriteit.

De gemeente Tilburg heeft bij Blend013 de vraag weggelegd om Stadsbos013 een permanente plek in het hoofd en hart van alle Tilburgers te krijgen. Dit vertaalt zich in een vaste rol van gebiedsmarketeer voor Stadsbos013, hiermee wordt een beroep gedaan op de brede projectmanagement skills van Blend 013. Het behelst een breed scala van activiteiten, zoals:

  • Samenwerken met- en adviseren aan het projectteam van Stadsbos013;
  • Betrekken van de wethouder en bestuurs-woordvoerder;
  • Organiseren en uitrollen van activiteiten, zoals promotie/ gebiedsmarketing
  • Het ondersteunen van initiatieven van ambassadeurs;
  • Contacten leggen, onderhouden en versterken van het Stadsbos013;
  • Proactief zijn naar partners in het gebied;
  • Eigenaarschap creëren bij ambassadeurs, ondernemers, bewoners.

Blend013 is “de spin in het web”. En met een hoge mate van flexibiliteit, dat bewijst de meest recente campagne die we hebben gevoerd rondom de Corona maatregelen. Waar we voorheen de Tilburger uitnodigen in Stadsbos013 met de boodschap “Kom & ontdek, brengen we nu Stadsbos013 bij de Tilburger thuis met een serie van online afleveringen bol wetenswaardigheden over Stadsbos013.

Opdrachtgever:

  • Stadbos013 / Gemeente Tilburg

Doelgroep:

  • Tilburgers

Rol Blend013:

  • Gebiedsmarketing